Βιολογία | Υπολογιστές-Πληροφορική | Ξένη Γλώσσα | Γεωλογία

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Θαλάσσια ρύπανση.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κρουαζιέρων στην Μεσόγειο Θάλασσα.
 • Λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει από τις κρουαζίερες.

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Καλές δεξιότητες σε εργαλεία Πληροφορικής.

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Διερευνήσουν τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από τις κρουαζιέρες στη Μεσόγειο: εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, απόβλητα και ρύπανση, «γκρι» νερό, ηχορύπανση, κλπ. Έλλειψη κανονισμών για τις δραστηριότητες των κρουαζιερών.
 • Αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά, κλπ. να τις ταξινομήσουν και να τις συνδέσουν με το θέμα.
 • Εργαστούν σε ομάδες και καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.
 • Προετοιμάσουν σε ομάδες μια τελική έκθεση (αναφορά και παρουσίαση των δεδομένων/στοιχείων που συλλέχθηκαν).
 • Χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, όπως εκπαιδευτικές εφαρμογές και το Διαδίκτυο για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.
 • Εκφράσουν με ξεκάθαρο τρόπο την προσωπική τους γνώμη/ πεποίθηση.
 • Μάθουν από τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, συνεργαζόμενοι ομαδικά και ξεπερνώντας τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

Για αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες θα γίνουν δημοσιογράφοι (reporters έρευνας). Οι μαθητές/τριες θα προσομοιάσουν μια εκπομπή ειδήσεων ή μια καταγεγραμμένη ερευνητική αναφορά/δελτίο, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο, διάρκειας έως 5 λεπτών, όπου οι μαθητές θα επεξεργαστούν τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνά τους σχετικά με το θέμα.

Όλα τα βίντεο θα μεταφορτωθούν στο κανάλι YouTube. Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κανάλι YouTube (για το σχολείο) για να αποφευχθούν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την ανάρτηση των βίντεο των μαθητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#1

Ο /Η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα κανάλι στο YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8

#2

Ο /Η εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφιερώσει μια διδακτική ώρα για να διδάξει τους μαθητές/τριες πώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο.

#3

Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν ομάδες των 4- 5 ατόμων.

Εφαρμογή:
#1

Κάθε ομάδα θα διερευνήσει το προτεινόμενο θέμα.

Θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα θέματα:

 • Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
 • Ρύπανση των θαλασσών, των λιμανιών και ηχορύπανση.
 • Μαζικοποίηση του τουρισμού έναντι οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών.
#2

Οι μαθητές/τριες θα συντάξουν μια εργασία (θα δημιουργήσουν ένα σενάριο για το βίντεο τους ) που θα περιλαμβάνει:

 1. Ένα εξώφυλλο με τον τίτλο της εργασίας τους και τα ονόματα της ομάδας εργασίας.
 2. Έναν πίνακα περιεχομένων.
 3. Μια εισαγωγή που συνοψίζει το περιεχόμενο του έργο που έγινε και τους λόγους που το υποστηρίζουν και μια σύντομη εξήγηση για το τι έχουν μάθει οι μαθητές/τριες
 4. Όλα τα αρχεία και το πληροφοριακό υλικό : Συλλογή όλου του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, όπως ταινίες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, ιστότοποι κ.λπ. (Πρέπει να έχει τίτλο, ημερομηνία και σύντομο σχόλιο ή περιγραφή).
 5. Τον έλεγχο για την αυτοαξιολόγηση και επίτευξη των στόχων: όπου θα αντανακλάται ολόκληρη η διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εργασίας.
#3

Κάθε ομάδα πρέπει να υποβάλει την εργασία της  στον/στην  εκπαιδευτικό.

#4

Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός εγκρίνει την εργασία/σενάριο της κάθε ομάδας τότε οι ομάδες μπορούν να  συνεχίσουν με την δημιουργία του  σχετικού με το θέμα της εργασίας τους βίντεο (δελτίο τύπου-εκπομπή).

#5

Αφού ανατεθούν οι ρόλοι στα μέλη της ομάδας (π.χ. παρουσιαστής, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, κάμερες κλπ.) αρχίζουν οι μαθητές/τριες την ηχογράφηση/ βιντεοσκόπηση. Οι μαθητές/τριες θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους κατά την επεξεργασία /παρουσίαση του δελτίου. Μπορούν να συμπεριλάβουν εικόνες, συνδέσμους, ζωντανές ειδήσεις στο Twitter, βίντεο, ή και να γράψουν τους τίτλους και τα κείμενα κ.λπ.

#6

Τα βίντεο θα μεταφορτωθούν στο κανάλι YouTube του σχολείου ή της ταξης (Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=VtF2AgFSLAw) και θα μπορούν εκεί να τα αναζητήσουν οι μαθητές/τριες. Με αφετηρία τις εκπομπές (βίντεο) που έκαναν οι μαθητές/τριες, θα ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα των κρουαζιέρων στη περιοχή της Μεσογείου.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, προφορική παρουσίαση
Κοινο - στοχος: Από 14 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα
Απαιτούμενα υλικά: Κινητά τηλέφωνα, tablets ή υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

1 ώρα για την επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο.

Εφαρμογή:

1-2 διδακτικές ώρες για την αναζήτηση πληροφοριών και υλικού για την δημιουργία του δελτίου τύπου.

 • Μια διδακτική ώρα για την συγγραφή του σεναρίου.
 • Μια διδακτική ώρα για την εγγραφή του βίντεο.
 • Μια διδακτική ώρα για την παρουσίαση των δελτίων και για συζήτηση.

Συνολικά: 4-5 διδακτικές ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Τεχνικό προσωπικό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος του Consell de Mallorca. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση χρήσης
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Προκειμένου η δραστηριότητα να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους και δεξιότητες είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες  να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πλευρές του θέματος που καλούνται να διερευνήσουν. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, είναι σημαντικό ο/η μαθητής/τρια να γίνει ο πρωταγωνιστής της δικής του μάθησης. Γι 'αυτόν τον λόγο, προτείνουμε μια δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές είναι αυτοί που πρέπει να αναζητήσουν τις πληροφορίες, να φιλτράρουν αυτές που πιστεύουν ότι είναι καταληλλότερες και να συμφωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδάς τους για να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη του /της εκπαιδευτικού που θα καθοδηγεί και θα βοηθάει τους μαθητές/τριες να επιτύχουν τους στόχους τους. Η πραγματοποίηση των διαφορετικών εργασιών και αναφορών θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, το επιχειρηματικό πνεύμα, καθώς και άλλες δεξιότητες στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Απόβλητα και Ρύπανση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION