Ποιότητα Θαλασσινού νερού

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με θέματα της ποιότητας του ύδατος και την περιγραφή των μεθόδων για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων μέσω της παρακολούθησης βασικών παραμέτρων. Η ποιότητα των υδάτων έχει άμεσο αντίκτυπο σε θέματα ναυτιλίας, θαλάσσιων σπορ και κολύμβησης.