Οικονομία | Γεωγραφία | Ιστορία | Κοινωνικές Επιστήμες

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Διακυβέρνηση
  • Πολυμερής διεθνής συνεργασία
  • Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση για την πολιτική και τη διακυβέρνηση (Παιδαγωγικός οδηγός Αναφοράς O1).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ: - Περιγράψουν τον τρόπο διακυβέρνησης και διαχείρισης  της προστατευόμενης περιοχής  «PELAGOS»  

  • Κατανοήσουν την πολυμερή διεθνή συνεργασία
  • Γνωρίσουν τη βιβλιογραφική έρευνα
  • Μάθουν να συνοψίζουν και να εκθέτουν πληροφορίες
  • Μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές του για τη διαχείριση και διακυβέρνηση του θαλάσσιου καταφύγιου PELAGOS και χωρίζει την τάξη σε 3 ομάδες.

#2

Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια χώρα της διεθνούς συνεργασίας: Γαλλία, Ιταλία και Μονακό.

#3

Κάθε ομάδα διατηρεί μια σημαία.

Εφαρμογή:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θαλάσσιο καταφύγιο PELAGOS το αντικείμενο και τους σκοπούς του.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό διάγραμμα της διακυβέρνησης του θαλάσσιου καταφύγιου PELAGOS σε διεθνή κλίμακα (20 λεπτά).

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις πληροφορίες και προτείνει να σχεδιάσουν στον πίνακα ένα δικό τους διάγραμμα ανάλογο με το οργανωτικό διάγραμμα της συμφωνίας PELAGOS (10 λεπτά).

#4

Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο Διαδίκτυο μερικές πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό διάγραμμα του συμφωνητικού PELAGOS σε εθνική κλίμακα (30 λεπτά).

#5

Ο/Η εκπαιδευτικός συμβουλεύει αν απαιτείται την κάθε ομάδα κατά το στάδιο αυτό προκειμένου να καθορίσει με πιο ακριβή τρόπο το εθνικό οργανωτικό διάγραμμα της συμφωνίας.

#6

Κάθε ομάδα σχεδιάζει στον πίνακα ένα διάγραμμα σχετικά με το οργανωτικό διάγραμμα της συμφωνίας PELAGOS σε εθνική κλίμακα (5 λεπτά / ομάδα).

#7

Ο/Η εκπαιδευτικός διορθώνει και συνοψίζει τις πληροφορίες (5/10 λεπτά).

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: έκθεση, διερευνητική εργασία
Κοινο - στοχος: Από 13 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Αίθουσα διδασκαλίας
Απαιτούμενα υλικά: 3 σημαίες
1 υπολογιστή / άτομο
2-3 υπολογιστές / ομάδα
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U Marinu Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
Σύνδεσμοι:
Θεματικη της δραστηριοτητας: Πολιτική και Διακυβέρνηση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION