Γεωγραφία | Ιστορία | Γλώσσα | Κοινωνικές Επιστήμες

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Λήψη απόφασης
  • Πολιτικές αξίες
  • Ευρωπαϊκές αξίες
  • Κοινωνικές σπουδές

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Κανένα

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :

  • Εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων (π.χ. πλημμύρες, φυσικοί κίνδυνοι, υπερπληθυσμός κ.λπ.)
  • Διαπραγματευτούν για να υποστηρίξουν τις προτάσεις τους
  • Κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης (σε επίπεδο ατόμου, γειτονιάς, Δήμου, πόλης, κοινότητας)
  • Κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τα τρέχοντα θέματα
  • Εκτιμήσουν τον ρόλο της πολιτικής στην καθημερινή ζωή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρμογή:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει τουλάχιστον τέσσερα θέματα σημαντικού ενδιαφέροντος: ένα τοπικό, ένα περιφερειακό, ένα εθνικό και ένα διεθνές (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, μεταναστευτικές ροές, κλιματική αλλαγή, υπερπληθυσμός, απώλεια βιοποικιλότητας, ρύπανση κ.λπ.)

#2

Οι μαθητές ανταποκρίνονται στα θέματα που παρουσιάζονται στο φύλλο εργασίας. (5 λεπτά)

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός προσδιορίζει στην αίθουσα 4 σημεία (γωνίες) που αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις : συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως, διαφωνώ, διαφωνώ απολύτως κλπ. ( Απαιτούνται περίπου 5-8 λεπτά ανά ομάδα)

#4

Παρουσιάζοντας κάθε φορά ένα από τα προτεινόμενα θέματα (ζητήματα), ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μετακινηθούν στη γωνία του δωματίου που αντιστοιχεί στην απάντησή τους. Οι μαθητές/τριες καταγράφουν στο φύλλο εργασίας τους, πόσα άτομα έχουν παρόμοια άποψη με την δική τους.

#5

Στην «γωνιά της ομάδας», οι μαθητές συζητούν την κοινή τους θέση επί του θέματος και πρέπει να καταλήξουν σε 3- 5 λόγους για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους. Οι μαθητές διορίζουν ένα μέλος που ως αντιπρόσωπος της ομάδας θα παρουσιάσει στην τάξη την επιχειρηματολογία της. Στον ρόλο αυτό μπορεί να συμμετέχει ένας μαθητής περισσότερες από μια φορές και απαιτείται χρόνος ενός (1) λεπτού για να παρουσιασθούν οι θέσεις της ομάδας.

#6

Επιλογή: Αφού μεταβούν οι μαθητές/τριες στην γωνία της ομάδας τους και ακούγοντας τα επιχειρήματα που προέκυψαν από την συζήτηση, έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν ομάδα και να πάνε σε μια άλλη που τους εκφράζει περισσότερο.

#7

Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν τις θέσεις τους (επιχειρήματά τους) σχετικά με τα προς συζήτηση ζητήματα, οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις και ο /η εκπαιδευτικός καθοδηγεί μια συζήτηση για τον ρόλο της διακυβέρνησης και τον αντίκτυπο της στην καθημερινή μας ζωή, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι το να έχεις θέση/άποψη για ένα θέμα σε καθιστά εν δυνάμει «πολιτικό» σε κάποιο επίπεδο.

#8

Ο / Η εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές αντίγραφα πρόσφατων εφημερίδων / άρθρων ή / και τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές για να έχουν πρόσβαση σε ειδησεογραφικούς ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές παρουσιάζουν στο πλαίσιο ενός καταιγισμού ιδεών τα θέματα που βρήκαν. Ο /Η εκπαιδευτικός σημειώνει τα θέματα στον πίνακα.

#9

Οι μαθητές /τριες επιλέγουν ένα από αυτά τα θέματα και με βάση την άποψη τους σε αυτό, επιλέγουν μια μέθοδο παρουσίασής της επιχειρηματολογία τους (θέσης τους) για το συγκεκριμένο θέμα, όπως π.χ. την δημιουργία μιας αφίσας, την παρουσίαση σε μορφή power point κλπ.

#10

Οι μαθητές/ τριες παρουσιάζουν τις αφίσες τους / τις παρουσιάσεις τους στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διάλογος (συζήτηση), Δημόσια συζήτηση, Παιχνίδι, Project
Κοινο - στοχος: Από 13 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εργαστήριο υπολογιστών
Απαιτούμενα υλικά: Φύλλα εργασίας, αποκόμματα από εφημερίδες, άρθρα, υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, μολύβια
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2-3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ Δεν απαιτείται άδεια
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Θεματικη της δραστηριοτητας: Πολιτική και Διακυβέρνηση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION