Βιολογία | Χημεία | Γεωγραφία | Μαθηματικά | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής
  • Χαρτογράφηση ακτών
  • Παρατήρηση της ακτογραμμής

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση σχετικά με την αστικοποίηση και την παράκτια εκτεχνητοποίηση (παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς O1). 

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Περιγράψουν και  χαρτογραφήσουν  παράκτιους χώρους
  • χρησιμοποιήσουν όργανα / εξοπλισμό μέτρησεων
  • Αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τις διάφορες περιοχές μιας ακτογραμμής
  • Προσδιορίσουν τα βιολογικά και τα γεωλογικά στοιχεία του τοπίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει μια τοπική παραλία ως περιοχή μελέτης η οποία  χαρακτηρίζεται από την κινητικότητα των ακτών ( π.χ. διάβρωση ή προσαύξηση, με κατοικίες κοντά στη θάλασσα, κ.λπ.). Στη συνέχεια καθορίζει μια ημερομηνία και οργανώνει την μετακίνηση των μαθητών με λεωφορείο για να πραγματοποιηθεί η  εργασία στο πεδίο.

#2

Οι μαθητές κάνουν μια αρχική έρευνα σχετικά με τη πρόταση διαχειριστικών λύσεων για τις ακτογραμμές (π.χ. αναχώματα, φράχτες από ξύλο καστανιάς που συγκρατούν την άμμο στη θέση της, σάκοι άμμου κλπ.).

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός εισαγάγει τους μαθητές σε κάποιες θεμελιώδεις έννοιες για την κλιματική αλλαγή με την βοήθεια του Οδηγού Αναφοράς Ο1 καθως και των συνδέσμων που ακολουθούν με στόχο να παρουσιάσει μια προσομοίωση της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας το έτος 2100.

Εφαρμογή:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον σκοπό της δραστηριότητας χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δίνει σε κάθε μαθητή μια κόλλα χαρτί και ένα στυλό ή μολύβι

#2

Ο/Η εκαπιδευτικός κάνει μια πρώτη περιήγηση στην επιλεγμένη θέση για να οριοθετήσει την περιοχή μελέτης με ένα δεκαμέτρο/μέτρο και τα κατάλληλα νήματα.

#3

Ο εκπαιδευτικός αφήνει για 10 λεπτά τους μαθητές να παρατηρήσουν το τοπίο και να το περιγράψουν. Στόχος αυτού του βήματος είναι να απεικονίσουν οι μαθητές το τοπίο και να ορίσουν 3-4 σημαντικά ορόσημα.

#4

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν τη χαρτογράφηση της περιοχής δίνοντας τους τις σωστές ενδείξεις για να αναφέρουν στο σχέδιο τους το Βορρά, την κλίμακα και την ημερομηνία.

#5

Ο/Η εκπαιδευτικός παρατηρεί τη συλλογή δεδομένων κάθε ομάδας και αναλύει αυτά που έχουν καταγράψει ως παρατηρήσεις (π.χ. ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθαριότητα, φυσικά στοιχεία κ.λπ.) επιπλέον βοήθαει τους μαθητές να επανατοποθετηθούν σε περίπτωση που οι παρατηρήσεις τους απέχουν αρκετά από την πραγματική κατάσταση της περιοχής.

#6

Στο πλαίσιο συζήτησης/ διαλόγου με σκοπό την παρουσίαση, οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν την προβολή της στάθμης της θάλασσας που προσομοιώθηκε και αναφέρεται στο έτος 2100, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ορόσημα που παρατηρήθηκαν /επιλέχθηκαν και σημειώθηκαν στην περιοχή μελέτης.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: Έρευνα πεδίου
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Εξωτερικός χώρος
Απαιτούμενα υλικά: Φύλλο εργασίας, μετροταινία, νήματα, πυξίδα, tablets/κινητά 
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2 ώρες 

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U Marinu Δεν απαιτείται άδεια
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφικές μηχανές για να φωτογραφήσουν οι μαθητές συγκεκριμένα στοιχεία (κατοικίες, τουριστικά κτίρια, φράχτες κλπ.) που υπάρχουν στην ακτογραμμή ή / και ορατές επιπτώσεις της διάβρωσης / κλιματικής αλλαγής στο τοπίο.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Κλιματική Αλλαγή
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION