NAŠI PARTNERI


CPIE Bastia U Marinu

CPIE Bastia U Marinu je neprofitna udruga stvorena 1994. Godine, nazvana CPIE (Center Permanent d'Initiative pour l'Ecvironnement) Bastia Golo Méditerranée u 2002. Glavni su joj ciljevi ekološka svijest i obrazovanje, znanstveno promatranje i participativne znanosti.

Ima i podupiruću ulogu u službi javnih politika kombinirajući Mediteran, održivi razvoj i obrazovanje. Smještena u Bastiji na Korzici, djeluje na lokalnoj razini, kao i na nacionalnoj i međunarodnoj razini promičući umrežavanje sličnih organizacija. Svake godine podupire škole u obrazovanju djece o njihovom okruženju.

Podiže svijest javnosti o pitanjima zaštite okoliša, poput biološke raznolikosti ili otpada, organiziranjem događaja i kampanja za podizanje svijesti. Organizira i doprinosi participativnim i suradničkim promatranjima vezanim uz teme mora i kopna.

WEB SITE:  http://www.umarinu.com

Logo Petra Patrimonia

Helenski centar za istraživanje mora

Helenski centar za istraživanje mora (HCMR) vladina je istraživačka organizacija koja djeluje pod nadzorom Generalnog tajništva za istraživanje i inovacije (GSRI) grčkog Ministarstva razvoja.

Cilj mu je provoditi znanstvena i tehnološka istraživanja, te eksperimentalni razvoj, širenje i primjenu dobivenih rezultata, posebno u područjima proučavanja i zaštite hidrosfere, njezinih organizama, veze s atmosferom, obalom i morskim dnom, fizikalnih, kemijskih, bioloških i geoloških uvjeta koji reguliraju spomenute sustave. Bavi se:

  1. proizvodnjom i pružanjem usluga,
  2. potporom donošenju odluka koje se tiču šire javnosti, gospodarstva i kulture i
  3. ekonomskim aktivnostima.

Što se tiče obrazovnih aktivnosti HCMR-a, spomenute djelatnosti koriste se za proširivanje znanja na svim razinama obrazovanja, od osnovnog do sveučilišnog, s ciljem promicanja znanosti o moru i unutarnjim vodama i motiviranja budućih generacija ekologa.

WEB SITE:  https://www.hcmr.gr

Logo Petra Patrimonia

Consell de Mallorca
Sustainability and environment department

Consell de Mallorca je nad-općinsko javno tijelo s državnim i administrativnim funkcijama, predstavnik otoka Mallorca (Balearski otoci, Španjolska). Odjel za održivost i okoliš doprinosi projektu MED-Educ svojim iskustvima u:

  • planiranju i provedbi obrazovanja o okolišu za škole
  • proučavanju i promociji pomorskog nasljeđa kao što su brodograditeljska trgovina, latinsko jedrenje itd.
  • dizajnu i upravljanjem planinarskim rutama za otkrivanje prirodnog i kulturnog obalnog okoliša
  • europskoj suradnji u projektima koji se odnose na okoliš, kulturu, otpad i recikliranje.

WEB SITE:  https://www.conselldemallorca.cat

Logo template

Petra Patrimonia

Petra Patrimonia je zadruga usmjerena zapošljavanju ljudi koji žele stvoriti vlastiti posao.

Međutim, Petra Patrimonia nije samo inkubator, već voditeljima projekata nudi i Ugovor o potpori poslovnom projektu (CAPE). Tijekom ili nakon testnog razdoblja (najviše 3 godine), ako se dokaže održivost projekta, voditelj projekta može stvoriti vlastiti posao ili postati plaćeni pridruženi poduzetnik s mogućnošću da postane član zadruge.

Petra Patrimonia ima različite sektore djelovanja, uključujući Maritimni sektor, posvećen pomorskoj baštini i pomorskom prometu. Uz pružanje podrške voditeljima projekata, Maritimni sektor vodi i niz strukturnih projekata usmjerenih na održivi pomorski razvoj.

WEB SITE:  http://cde-petrapatrimonia.com/

Logo Petra Patrimonia

‘G. Garibaldi’ High School

Srednja škola „Giuseppe Garibaldi“ osnovana je 1. rujna 2012. godine, spajajući dvije postojeće srednje škole, Liceo Classico Statale „G. Garibaldi “ i Nautičko-tehnički institut „ Domenico Millelire “.

s vremenom je srednja škola „Giuseppe Garibaldi“ izgradila izvrsnu reputaciju zahvaljujući kvaliteti i zalaganju svog nastavničkog osoblja, te velikom broju učenika od kojih su mnogi nakon diplome briljirali tijekom svoje akademske karijere i u najvišim rukovodećim ulogama.

Glavni cilj škole uvijek je bio proaktivno usmjeravati svakog učenika u skladu s njegovom osobnošću i specifičnim talentima kako bi maksimizirao vlastiti potencijal.

Fokus srednje škole „G.Garibaldi“ uvijek je bio pružiti svojim učenicima dobro definirane vještine i znanje, kako bi im se otvorio put do visokog obrazovanja i profesionalne karijere. Moto škole može se definirati u tri riječi: znanje, kompetentnost i predanost.

Trenutno nastava srednje škole "G.Garibaldi" uključuje: klasično obrazovanje, znanstveno obrazovanje, strane jezik, humanističke znanosti i logistiku.

WEB SITE:  http://www.iisgaribaldi.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE loghi

Med. O.R.O.

Talijanska organizacija čija je misija promicanje lokalnog održivog razvoja, socijalne kohezije, međunarodne suradnje i prije svega mladih kroz samozapošljavanje.

Tijekom 15 godina djelovanja sudjelovali su, izravno ili u partnerstvu s javnim i privatnim subjektima, u brojnim projektima obuke, teritorijalnog razvoja i transnacionalne suradnje.

Imaju bogato iskustvo u fondovima i programima: ERDF, ESF, FIFG, Urban, Archimed, Medocc, 3C West, Grundtvig, Ita-Malta, EIE, EAGGF, Erasmus +.

Rad s mladima i zapošljavanje mladih zahtijevaju angažman i dijalog obrazovnih institucija, obitelji i poduzeća.

Stoga se zalažu za uključivanje javnih institucija i lokalnih aktera koji su protagonisti razvojnih procesa, a posebno za olakšano sudjelovanje glavnih aktera lanca "obrazovanje, osposobljavanje, rad-poduzetništvo" u inicijativama teritorijalne suradnje, mobilnosti mladih, dizajna inovativnih europskih alata za obuku.

WEB SITE:  http://www.medoroscarl.eu

Logo Petra Patrimonia

Pučišća Elementary School

Osnovna škola Pučišća smještena je u Pučišćima, otok Brač, Hrvatska, i provodi osmogodišnji općeobrazovni program za učenike od 6 do 14 godina.

Škola nastoji pružiti kvalitetno obrazovanje svojim učenicima, primjenjujući kreativni pristup poučavanju.

Sadržaji poučavanja često su povezani s baštinskim temama, ali su također kompatibilni s mjestom i vremenom u kojem učenici žive, i obrađuju se kroskurikularno koliko god je to moguće. Obrada određene teme kroz različite predmete čini proces učenja zanimljivijim i učinkovitijim.

Kreativni modeli poučavanja koji dominiraju u školi - projektna, iskustvena i istraživačka nastava - također doprinose boljem razumijevanju nastavnih sadržaja i povećavaju učeničku motivaciju.

WEB SITE:  http://os-pucisca.skole.hr

Logo Petra Patrimonia