Χημεία | Υπολογιστές-Πληροφορική | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Άνεμος
  • Ήλιος
  • Νερό
  • Βιομάζα
  • Γεωθερμία

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ο1 Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς)

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Παρουσιάσουν το πληροφοριακό υλικό μέσω ενός panel /poster
  • Αναγνωρίσουν πηγές και μορφές ενέργειας ( κινητική ενέργεια, ηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια)
  • Δημιουργήσουν ένα εργαλείο επικοινωνίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

Αναζήτηση βιβλίων και ιστοτόπων στο διαδίκτυο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην λεκάνη της Μεσογείου. Ο /Η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει την χώρα τους ή την περιοχή τους σαν περιοχή μελέτης.

Εφαρμογή:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την δραστηριότητα και χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός  ζητά από τους μαθητές/τριες να αναζητήσουν στοιχεία (έρευνα) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (π.χ. γενικές πληροφορίες, φωτογραφίες ή εικόνες, γενικούς ορισμούς, πηγές) χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα βιβλία ή και τους κατάλληλους ιστότοπους του Διαδικτύου.

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να συνοψίσουν τις διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανά ομάδα να διαλέξουν και να εργαστούν σέ ένα θέμα που αφορά μια συγκεκριμένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.

#4

Κάθε ομάδα αναζητά πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις συγκεκριμένες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα την υδροηλεκτρική ενέργεια, και βρίσκει μια εικόνα και μια σύντομη επεξήγηση σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας.

#5

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας κάθε ομάδα συγκεντρώνει τις πληροφορίες που συνέλεξε σε ένα πανελ (δημιουργεί το δικό της πάνελ) ή ένα ppt ή σε έναν ιστότοπο (blog ) με σκοπό να δημιουργήσει μια αφίσα.

#6

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την εργασία της και συνθέτει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν συζητώντας με τους μαθητές για τις νέες γνώσεις που απέκτησαν από την εφαρμογή/υλοποίηση της δραστηριότητας.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: έκθεση, διερευνητική εργασία, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα
Απαιτούμενα υλικά: Υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο , 1 πανελ ή πίνακα /ομάδα μαθητών, χρωματιστοί μαρκαδόροι (αν είναι απαραίτητο)
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

1-2 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U MarinuΔεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Θεματικη της δραστηριοτητας: Eνέργεια: Παραγωγή και Πόροι
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION