Ξένη Γλώσσα | Ιστορία | Λογοτεχνία | Μητρική Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Ανάπτυξη των πολιτισμών της Μεσογείου
  •  Παρουσίαση της ζωής των δυτών βαθέων υδάτων 
  •  Ιστορία των Μεσογειακών Φάρων
  • Τοπική ναυπήγηση
  •  Ιστορία των εμπορικών  και μεταγωγικών πλοίων
  • Ιστορία της ναυσιπλοΐας και της εξερεύνησης

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Γνωρίσουν  και να εκτιμήσουν τις παρελθοντικές κοινωνικές και στρατιωτικές παραδόσεις της ναυτιλίας /ναυσιπλοΐας που πάντα χαρακτήριζαν τον πολιτισμό και την οικονομία της Μεσογείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/ η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα Ναυτικό Μουσείο σε περιοχή κοντά στο σχολείο το οποίο ανταποκρίνεται στο παιδαγωγικό περιεχόμενο που έχει θέσει ως στόχο μάθησης.

#2

Ο /Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κατάλληλο ενημερωτικό υλικό που αναφέρεται στα σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορούν να δουν οι μαθητές/τριες στο μουσείο (π.χ. θέματα που αφορούν την ιστορία της ναυτικής ιστορίας της χώρας τους, την ναυπηγική και ναυτική αρχιτεκτονική παράδοση κλπ.)

#3

Ο/ Η εκπαιδευτικός οργανώνει την μαθητική επίσκεψη (μετακίνηση πεζή αν το μουσείο είναι κοντά στο σχολείο ή με κάποιου μέσο μεταφοράς)

Εφαρμογή:
#1

Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν την επίσκεψη στο μουσείο.

#2

Μετά την επιστροφή τους στην τάξη οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα θέμα εμπνευσμένη από την επίσκεψη στο μουσείο.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: Ξενάγηση
Κοινο - στοχος: Από 14 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Εξωτερική δραστηριότητα
Απαιτούμενα υλικά: Κανένα
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

4 ώρες

Εφαρμογή:

8 με 12 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: IIS Garibaldi Δεν απαιτείται άδεια
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Αναζήτηση ενός Ναυτικού Μουσείου που βρίσκεται κοντά στο σχολείο  και που μπορεί να ικανοποιήσει έναν ή περισσότερους από τους παιδαγωγικούς στόχους της δραστηριότητας.

Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION