Geografija | Povijest | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Prirodne ugroze / rizici / katastrofe
 • Lokalni razvoj

Potrebno Predznanje

Vrste glavnih prirodnih opasnosti i njihove potencijalne posljedice.

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Prepoznati lokalne glavne prirodne ugroze
 • Razumjeti koncept glavnih prirodnih ugroza
 • Pronaći i razumjeti informacije potrebne za prepoznavanje glavnih rizika kojima su izloženi
 • Objasniti načine za ograničavanje utjecaja

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Učenici će provoditi istraživanje na internetu i u svom gradu, stoga bi bilo korisno prethodno pripremiti neke dokumentarne izvore kako bi im olakšali posao (popis web stranica, izvodi iz novina, popis potencijalnih resursa organizacija).

Provedba:
#1

Nakon obrade teme o glavnim prirodnim ugrozama na nastavi, učenike dijelimo u skupine sa zadatkom da provedu istraživanje o velikoj ugrozi, s posebnim osvrtom o tome je li taj rizik prisutan u njihovom zavičaju (odabrati između: šumski požari, poplava, klizište, potres, vulkanizam, oluja itd.).

#2

U istraživačkom (izvannastavnom) radu učenici istražuju zadanu temu. Pišu rad koji će predstaviti ostatku razreda. Učitelj ih vodi i konzultira u izradi rada.

#3

Upute o kompoziciji rada:

 • Definirajte glavne prirodne rizike, a zatim i odabrani specifični rizik
 • Kako se manifestira? Kako izgleda?
 • Pronađite primjer iz prošlosti i detaljno ga prikažite, po mogućnosti oko vlastitog zavičaja [ili na primjer u sredozemnom bazenu]: mjesto, datum, broj žrtava, tijek događaja itd.
 • Koje mjere (tehničke, a također i informacijske) treba poduzeti kako bi se spriječio ovaj rizik?
 • Koje su upute koje stanovništvo, suočeno s ovom opasnošću, mora poštivati?
 • Je li vaš zavičaj pogođen ovim rizikom? Obrazložite svoj odgovor.

Rad mora biti predstavljen detaljno, tekst mora biti osoban, bez doslovnog kopiranja dokumentarnih izvora. Obratite pažnju na pravopis. Rad mora sadržavati:

 • Lokalne / regionalne primjere (ukoliko postoje)
 • Fotografije, crteže, infografike
 • Izvode iz novinskih članaka
 • Karte i planove lokacije
#4

Uspostaviti redovite susrete za praćenje napretka s učenicima tijekom istraživanja. U istraživanju učenici mogu obaviti i razgovore s vatrogascima, izabranim dužnosnicima, lokalnim vlastima itd. Ako je potrebno, pomozite im da osmišljavanja intervjua.

Izlaganje učeničkih radova u razredu, nakon kojeg slijedi rasprava na temu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija, Projekt
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informativni centar, Rad na terenu, Rad kod kuće
Potrebni materijali: Računala s pristupom internetu, fotografije, novinski članci…
Trajanje aktivnosti: Priprema:

1 sat

Provedba:

4 - 6 sati

Dio rada učenici mogu obaviti kod kuće / u izvannastavnom radu

Autor: IFFO-RMENije potrebno odobrenje
Poveznice:
Bilješke autora:

Ova aktivnost omogućava učenicima učenje metodologije istraživanja i intervjua. Učenicima je potrebno vrijeme i personalizirana podrška u provođenju istraživanja.

Dio vremena može se odvojiti za istraživanje sigurnosnih planova i mjera ublažavanja.

Tema ovog iskustva: Prirodne ugroze u mediteranskom bazenu
Dodatni resursi: Pdf verzija