Likovna kultura | Geografija | Povijest | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Erupcija vulkana
 • Prirodne ugroze
 • Cunami
 • Zemljotres
 • Klizišta
 • Teorija tektonskih ploča
 • Geološka struktura

Potrebno Predznanje

 • Osnovna znanja o strukturi Zemlje
 • Računalne vještine

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Objasniti pojmove prirodna ugroza, tsunami
 • Pronaći podatke o prirodi, uzrocima, posljedicama i spremnosti za cunami
 • Prepoznati važnost učenja o cunamiju

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:
#1

(emocionalna priprema): Učitelj priča o nekim od najvećih cunamija u povijesti i njihovim posljedicama, ili prikazuje video o temi (npr. https://youtu.be/MZtC-LmG4pg). Slijedi kratka rasprava sa studentima.

#2

Učenici su podijeljeni u skupine s različitim istraživačkim zadacima (pretraživanje interneta i literature): skupina 1 tražit će informacije o prirodi cunamija (geografsko - fizički aspekt); skupina 2 tražit će informacije o učincima cunamija (socio - geografski aspekt); skupina 3 tražit će informacije o učestalosti njihovog pojavljivanja; skupina 4 tražit će informacije o načinima kako se pripremiti za cunami i ublažiti posljedice. Svaka bi skupina trebala dobiti unaprijed pripremljene radne listove koji će ih voditi u istraživačkom radu.
Napomena: grupni zadaci mogu se oblikovati i na drugi način, ovisno o tome kakve rezultate učitelj želi postići.

#3

(povratna informacija): Učenici prezentiraju rezultate svog istraživanja ostatku razreda. U ovom se koraku može koristiti metoda rotacije: svakom članu skupine dodijeljeno je slovo A, B, C, D. itd. Nakon istraživanja formiraju se nove skupine: svi članovi A u jednoj skupini, svi B u drugoj i tako dalje. Na taj se način novoosnovane skupine sastoje od članova s različitim rezultatima istraživanja, koji svoje rezultate predstavljaju jedni drugima u grupi.

#4

(stvaralačka faza): učenici pišu akrostih (T.S.U.N.A.M.I.), i svoje pjesme predstavljaju ostatku razreda. Nakon toga može se izraditi poster ili ppt (pojedinačno ili u skupinama), ali učitelj treba uputiti učenike na svrhu zadatka (informativni poster / poster koji upozorava na opasnost od tsunamija / poster za pomoć ljudima u pripremi za cunami itd.) Plakati se mogu izlagati na zidovima učionice / škole.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Izložba, Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informatički kabinet
Potrebni materijali: Pristup internetu, računala, radni listovi
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1-4 sata

Autor: HCMR (Education Unit)Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Dobro se podsjetiti osnovnih informacija o prirodnim ugrozama

Tema ovog iskustva: Prirodne ugroze u mediteranskom bazenu
Dodatni resursi: Pdf verzija