Γεωγραφία | Γεωλογία | Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Ανάπτυξη παράκτιων δραστηριοτήτων
  • Επίδραση του τουρισμού
  • Αυξημένη επισκεψιμότητα παράκτιων περιοχών

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση σχετικά με την αστικοποίηση και την παράκτια εκτεχνητοποίηση (Παιδαγωγικός οδηγός αναφοράς O1).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Αναγνωρίσουν και ομαδοποιήσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε μια τουριστική περιοχή
  • Βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναλύουν χωρικές πληροφορίες
  • Γνωρίσουν και εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας
  • Αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ανεξάρτητη έκφραση και στάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

(αφορά τον /την εκπαιδευτικό)

#1

Ζητήστε την συναίνεση των γονέων για την συμμετοχή των μαθητών στην σχολική επίσκεψη

#2

Διασφαλίστε την πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές για την πραγματοποίηση της εικονικής ξενάγησης.

#3

Αναζητήστε μια γνωστή τουριστική περιοχή (π.χ. η περιοχή Promenade des Anglais στην Νίκαια της Γαλλίας ή άλλη περιοχή στην Μεσόγειο) καθώς και μια παλιά φωτογραφία αυτής της περιοχής.

Εφαρμογή:

Στη σχολική αίθουσα

#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στουε μαθητές την περιοχή που έχει διαλέξει καθώς και μια παρελθοντική φωτογραφία της περιοχής και τους ζητάει να αναζητήσουν την περιοχή με την χρήση της εφαρμογής google maps. Οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λειτουργία street mode δίνοντας την διεύθυνση που αναγράφεται στην παλιά φωτογραφία.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που ακολουθεί, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους για τις δυο χρονικές περιόδους και να αναρωτηθούν για τις παρατηρούμενες αλλαγές στο τοπίο της περιοχής που αφορούν τα κτίρια τις εγκαταστάσεις κλπ. και οφείλονται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τον τουρισμό κλπ.

#3

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης, ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις σύγχρονες δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης (αυτές που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της εικονικής ξενάγησης) σε σύγκριση με εκείνες που παρατηρήθηκαν στην παλιά εικόνα.

Στο πεδίο

#1

Ο/Η εκπαιδευτικός ξεκινάει την ξενάγηση στην περιοχή παρουσιάζοντας στους μαθητές τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτήν και αφορούν τον τουρισμό, την αναψυχή, το εμπόριο (καταστήματα), τον λιμένα κλπ.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και για τις δυο χρονικές περιόδους (παρελθόν και παρόν) παρατηρώντας γύρω τους το τοπίο.

#3

Ο /Η εκπαιδευτικός οργανώνει μια συζήτηση με τους μαθητές/τριες σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες στην περιοχή παρατήρησης (μελέτης) σε σύγκριση με εκείνες που παρατηρήθηκαν στην παλιά φωτογραφία.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, Έρευνα πεδίου
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Εργαστήριο υπολογιστών, Πεδίο
Απαιτούμενα υλικά: Παλιά φωτογραφία που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο ή άλλες πηγές (φωτογραφικό αρχείο κλπ.)
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

1 –2 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U MarinuΔεν απαιτείται άδεια
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα ακόμη και με μαθητές μικρότερης ηλικίας (με κάποιες μικρές προσαρμογές)

Θεματικη της δραστηριοτητας: Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION