Biologija | Geografija | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Usluge ekosustava
  • Pitanja litorizacije
  • Utjecaji ljudskih aktivnosti
  • Zaštićena prirodna područja

Potrebno Predznanje

Znanje o uslugama ekosustava (definicija na web stranicama FAO).

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Promatrati i razumjeti koncept usluga obalnih ekosustava
  • Utvrditi četiri vrste usluga koje pružaju ekosustavi: pružanje usluga, regulatorne, podupiruće i kulturne usluge
  • Čitati karte i prikupljati prostorne podatke
  • Shvatiti važnost očuvanja morskih i obalnih resursa
  • Kritički promišljati o problematici

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Odabrati jedno ili više obalnih geografskih područja, uključujući područja ljudske aktivnosti (gradovi, luke) i zaštićena područja (prirodni rezervati, zaštićene lagune, područja Natura 2000, morski parkovi itd.)

#2

Isprintati geografsku kartu odabranog područja.

Provedba:
#1

Učitelj upoznaje učenike s osnovnim konceptima urbanizacije i artificijalizacije obale uz pomoć O1 dokumenta. Za objašnjavanje pojma usluge ekosustava može se poslužiti definicijom na poveznici 1. Ukazuje na popis usluga ekosustava (poveznica 2).

#2

Učenici se dijele na skupine, svaka skupina dobiva kartu. Zadatak svake skupine je odrediti i popisati pritiske ljudskih aktivnosti i zaštićena prirodna područja na određenom zemljopisnom području.

#3

Učenici u skupinama pretražuju Internet i popisuju usluge ekosustava koje pruža zaštićeno prirodno područje.

#4

U raspravi učenici trebaju utvrditi koja od ovih usluga može biti korisna u borbi protiv prethodno utvrđenih pritisaka ljudskih aktivnosti.

#5

Svaka skupina izrađuje prezentaciju / plakat kako bi izložila svoja istraživanja o uslugama ekosustava u odabranom području.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Detaljna karta područja
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2 - 4 sata

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Ova se aktivnost može provesti nakon aktivnosti „Otkrivanje luke i ljudskih aktivnosti“ u poglavlju Ekonomija mora.

Tema ovog iskustva: Betonizacija (artificijalizacija) obale
Dodatni resursi: Pdf verzija